Loading...

Vilkor för användning

Läs dessa villkor noggrant eftersom de innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter vid användning newhomeinturkey.com ( "webbplatsen"). 
Din uppmärksammas särskilt klausul 5 (garanti) och punkt 6 (ansvar). 

1. Inledning 

"Vi"Som New home in turkey Ltd (ägare av newhomeinturkey.com) (Företag Antal 2090) och vår adress är: Mahmutlar Kasabasi Barbaros Caddesi Alanya Turkiet 

Dessa villkor skall anses omfatta vår sekretesspolicy och går tillsammans under benämningen "Dessa termer". 

När du använder denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar att vara bunden av dessa villkor, får du inte använda Webbplatsen. 

Du kan skriva ut och behålla en kopia av dessa villkor. De är ett juridiskt avtal mellan oss och kan endast ändras med vårt medgivande. Vi kan ändra dessa villkor i vårt val genom att ändra dem på webbplatsen. Den då aktuella versionen av dessa villkor kommer att tillämpas när du använder Webbplatsen. 
2. Immateriella 

Upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter i denna webbplats (inklusive alla varumärken, service, handel namn, text, grafik, kod, filer och länkar) tillhör oss eller våra licensgivare (s). Du kan ladda ner material från denna webbplats för det enda syftet med att använda denna webbplats. Du måste dock inte kopiera, överföra, modifiera, publicera, förvara (helt eller delvis), ram, pass-off eller länka till något material eller information på eller laddas ned från denna webbplats utan skriftligt medgivande från oss. 

Enheten "newhomeinturkey.com LOGO" är vårt varumärke. Du får inte använda eller kopiera det utan vårt skriftliga medgivande. 

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Vi har ingen kontroll över sina individuella innehåll. Vi gör därför inga garantier eller utfästelser vad gäller riktighet eller fullständighet av någon av de uppgifter som förekommer i förhållande till någon länkade webbplatser. Länkarna är endast för din bekvämlighet. Vi rekommenderar inte några produkter eller tjänster som annonseras på dessa webbplatser. Om du bestämmer dig för att få tillgång till någon tredje parts webbplats som länkas från denna webbplats gör du det på egen risk. 

Detaljerna i de fastigheter som finns på denna webbplats tillhandahålls oss av oss för din information. Vi har verifierat dessa uppgifter och därför göra warrantiy eller biträde deras riktighet eller fullständighet.

3. Dina skyldigheter och uppförande 

Du accepterar att du ensam ansvarar för att ditt datorsystem uppfyller alla relevanta tekniska specifikationer som krävs för att använda webbplatsen och att datorn är kompatibel med den här webbplatsen. 

Du får inte missbruka vårt system eller denna webbplats. Framför allt måste du hacka inte in, kringgå säkerheten eller på annat sätt stör vårt system och denna webbplats, eller försöka utföra någon av ovanstående. 
4. Spärr från webbplatsen 

Vi förbehåller oss rätten att hindra användare från denna webbplats, permanent eller tillfälligt, på vårt eget gottfinnande. Sådan användare skall anmälas och får inte sedan försöker använda denna sajt under andra namn eller genom någon annan användare. 

5. Garanti 

Samtidigt som vi strävar efter att säkerställa att alla material tillgängligt för nedladdning från denna webbplats är inte förorenade på något sätt, så garanterar vi inte att det blir fritt från smitta, virus och / eller liknande kod. 

På grund av karaktären av programvara och Internet, så garanterar vi inte att din tillgång till, eller driften av, kommer denna webbplats att vara oavbruten eller felfri. Vi skall inte hållas ansvarig om vi inte kan behandla dina uppgifter på grund av omständigheter utanför vår rimliga kontroll. 


Informationen på denna webbplats för allmänt intresse och inköp endast och utgör särskilda råd. 


Vi lämnar ingen garanti eller garanti för att Webbplatsen eller information som är tillgänglig över det följer andra lagar än de i England. 
6. Ansvar 

Ingenting i dessa villkor kommer att anses utesluta vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller oriktiga framställningar. 

Med förbehåll för punkt 6.1, kommer vi inte ansvara för eventuella fel på grund av programvara eller fel Internet eller inte finns tillgängliga, eller andra omständigheter utanför vår rimliga kontroll. 


Med förbehåll för punkt 6.1, vi tar inte något ansvar för förlust av ditt lösenord eller konto-id som orsakas av ett motorstopp, fel, strömavbrott eller annat sätt orsakats av eller i datorn. 


Med förbehåll för punkt 6.1, accepterar vi inget ansvar för eventuella förluster till följd av din användning av Webbplatsen eller beroende av någon information om det och utesluta sådant ansvar så långt som lagen tillåter. 


Enligt punkt från 6,1 till 6,4 inclusive, skall vi inte ansvariga gentemot dig för: 
A. indirekta, följdskador, speciella eller bestraffande förlust, skada, kostnader och utgifter 
B. förlorad vinst 
C. förlust av affärer 
D. förlust av anseende 
E. utarmning av goodwill eller förlust, skada eller förvanskning av data 


7. Jurisdiktionen 

Turkiska lag skall tillämpas på dessa villkor. Du accepterar oåterkalleligen att domstolarna i Turkiet kommer att ha exklusiv behörighet att avgöra en tvist som kan uppstå ur, under eller i samband med dessa villkor och för de syften oåterkalleligen lämna alla tvister till den exklusiva jurisdiktion de turkiska domstolarna. 

8. Upplysningar 

Alla meddelanden skall lämnas: 

till oss, via e-post eller per post till nytt hem i Turkiet Ltd Vår adress är Mahmutlar Kasabasi, Cumhuriyet Mahallesi, Barbaros Caddesi, är Bankasi Karsisi, Alanya-TURKIET 


till dig via e-post till den e-postadress som du lämnar till oss vid tidpunkten för din registrering, eventuellt ändrad av dig på denna webbplats från tid till annan. 


Alla meddelanden som skickas via e-post skall anses ha mottagits mottagande (eller, när de tagits emot på en brittisk nationell helgdag eller på en lördag eller söndag, nästa arbetsdag efter dagen för mottagandet). Alla meddelande som skickas per post skall anses ha fått något mer än 3 arbetsdagar efter dagen för utstationering. 
9. Kundrespons 

Vi driver ett system för att säkerställa att alla kunder behandlas rättvist och konsekvent, och är ordentligt inspelade. Vi välkomnar alla förslag som du gör om hur vi kan förbättra vår service. Skriv till oss på Kundtjänst, Mahmutlar Kasabasi, Cumhuriyet Mahallesi, Barbaros Caddesi, Är Bankasi Karsisi, Alanya, Turkiet, eller e-posta oss. Vårt mål är att erkänna alla feedback från kunder, dock kan detta inte garanteras. 

10. General 

Vi kan från att då och då förändra innehållet på denna webbplats eller dra in eller avsluta någon del av denna webbplats, vilket kan inkludera din tillgång till den. Föremål för vår anmäla dig till motsatsen, eventuella ändringar eller nytt innehåll till denna webbplats kommer att bli föremål för dessa villkor. 

Dessa villkor är hela avtalet mellan dig och oss. Du bekräftar att du inte har ingått detta avtal i förlitan på någon garanti eller framställning som gjorts av oss (om inte gjorts bedrägligt). Om en domstol beslutar att någon del av dessa villkor inte kan verkställas, att särskild del av dessa villkor kommer inte att gälla, men resten av dessa villkor kommer. 


Ett avstående från en part i ett brott mot någon bestämmelse skall inte tolkas som en fortsatt undantag eller upphävande av eventuella överträdelser av samma eller andra bestämmelser. Fel eller försening i att utöva någon rätt enligt dessa Villkor skall inte hindra utövandet av denna eller någon annan rättighet. Du får inte tilldela eller överföra någon nytta, intressen eller skyldigheter enligt dessa villkor. Bestämmelserna i avtal (tredje parts rättigheter) Act (1999) skall inte tillämpas på dessa villkor.